Kako napreduje reforma sistema zapošljavanja u TK

Reforme u sistemu službi za zapošljavanje počele su 2015. godine kada je sa njemačkom konsultacijskom kućom GOPA, a uz pomoć Švucarske vlade poptisan Memorandum. Koliko je dosada urađeno, šta je trenutno aktuelno i šta još šredstoji da se uradi, doznajemo od direktora Kantonalne službe za zapošljavanje TK.
Ono što je u okviru Projekta reforme zapošljavanja već završen posao u Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona jeste razdvajanje administracijskog od savjetodavnog dijela unutar same ustanove. Svi zaposlenici koji imaju savjetodavnu ulogu su stekli certifikate na osnovu svih obuka koje su prošli u proteklom periodu. U ovoj godini pred svim uposlenicima je treći ciklus edukacija. Reforme bi za rezultat trebale imati novi, drugačiji pristup prema glavnim akterima na tržištu radne snage.
Kvalitetne reforme sistema zapošljavanja nema bez kvalitetne obrazovne reforme, zaključuje Muhamedbegović i dodaje da bi trebali prestati proizvoditi kadrove za biroe zapošljavanja, već ih proizvoditi za stvarne potrebe poslodavaca i tržišta rada.

Pročitajte...