Kako popuniti Klub Srba u Domu naroda Parlamenta FBiH?!

Treba stvarati ustavne i zakonske pretpostavke da Dom naroda federalnog Parlamenta ubuduće ima zadovoljavajući broj delegata. U taj broj bi ulazilo po sedamnaest delegata iz reda tri konstitutivna naroda u BiH te sedam delegata iz reda ostalih. Ovo je stav političkog analitičara Vehida Šehića baziran na činjenici da je konstitisanje ovog doma u punom sastavu problem već godinama, prvenstveno zato što je uvijek nedostajalo delegata u Klubu Srba ovog doma.

Pročitajte...