Savez RVI FBIH: „Ukoliko Dom naroda Parlamenta FBiH ne usvoji Budžet za ovu godinu do 12. februara, poduzećemo radikalnije mjere“

Na vanrednoj sjednici Saveza ratnih vojnih invalida FBiH, predstavnici  udruženja koja okupljaju ratne vojne invalide, porodice šehida i poginulih boraca te dobitnike najviših ratnih priznanja, bivših pripadnika Armije RBiH, odlučili su da predsjedavajućoj Doma naroda Fedralnog parlamenta daju rok za sazivanje hitne sjednice, najkasnije do 12. februara. Ako do tada ne bude usvojen Federalni budžet za ovu godinu najavili su da će poduzeti radikalnije mjere, poput blokiranja glavnih saobraćajnica. „Ukoliko Dom naroda do 12. 2. 2019. godine ne usvoji Budžet za 2019. g. i time ugrozi isplatu nvalidnina, Savez RVI FBiH će u koordinaciji sa ostalim boračkim udruženjima poduzeti sve aktivnosti i blagovremeno obavijestiti svoje članstvo“, rekao je potpredsjednik Saveza RVI FBiH   Kerim Trakić.   Jedan od zaključaka bio je i da pozovu sve predstavnike u vlasti bez obzira na političku i druge pripadnosti, da uzmu u obzir ozbiljnost situacije. Od oko 92 000 korisnika boračko-invalidske zaštite, polovini su ove naknade jedina primanja koja imaju. „Vjerujemo da će razum prevladati i da će već iduće sedmice, u ponedjeljak ili najkasnije utorak kako smo predvidjeli zaključcima biti sazvana sjednica Doma naroda“, izjavio je  predsjednik Organizacije porodica šehida i poginulih boraca FBiH   Almir Škrijelj.  Podršku Savezu ratnih vojnih invalida FBiH dali su predstavnici Ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata FBiH. „Sredstva su u budžetu obezbijeđena. Potrebno je da Dom naroda uradi ono što je uradila Vlada FBiH i Predstavnički dom, a to je da usvoji prijedlog Budžeta i Zakon o izvršenju Budžeta i da ovu poziciju ne umanjuje, na kojoj ima 315, 5 miliona KM za boračko-invalidsku zaštitu“, rekao je  ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata FBiH  Salko Bukvarević. Boračke naknade su do sada isplaćivane do 10 dana u mjesecu, a sada bi mogle kasniti. Dom naroda Federalnog parlamenta je najodgovorniji za to i nema valjanog opravdanja za odgađanje sjednice,  rečeno je na press konferenciji.

Pročitajte...