Kako provesti Deklaraciju o pravima radnika ?!

O provedbi Deklaracije o radničkim pravima koju je nedavno na prijedlog SDP-a donijela Skupština Tuzlanskog kantona, bilo je riječi na press konferenciji SDP-a u Tuzli. O tome su govorili: predsjednik Kluba i zastupnik SDP BiH u Skupštini kantona, Dževad Hadžić i Sabid Zekan.
Nakon što je Skupština Tuzlanskog kantona jednoglasno prihvatila Dekalaraciju o radničkim pravima, Klub zastupnika SDP-a organizirao je sastanak sa direktorom Kantonalne uprave za inspekcijske poslove. Razgovarali su o primjeni Deklaracije, kao i o problemima sa kojima se susreću inspektori, a riječ je o ograničenjima postojećih, zakonskih rješenja. Zbog toga će biti pokrenuta Inicijativa u Skupštini Tuzlanskog kantona, kojom će tražiti izmjene važećih zakona, a sve u cilju cjelovite zaštite prava radnika.Iz ove stranke su radnicima i građanima čestitali Međunarodni praznik rada 1. maj.

 

Pročitajte...