Kako se boriti protiv nasilnog ekstremizma?

Misija OSCE-a u BiH organizuje u Tuzli stručne radionice o ulozi lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva u borbi protiv nasilnog ekstremizma. Kako je istaknuto prevencija je najvažniji faktor u riješavanju ovog globalnog probleme u BiH.

Pročitajte...