Kako u uslovima pandemije koronavirusa radi Općinski sud u Tuzli?

Epidemija koronavirusa uticala je na rad svih institucija u Tuzlanskom kantonu. Općinski sud u Tuzli nije izuzetak. Kako je organizovan rad u vrijeme epidemije, ima li ročišta, da li će i koliko biti ispunjen godišnji plan, te koji su najveći problem sa kojima se sureće ova pravosudna institucija pitali smo predsjednika Muhameda Tulumovića.

Novinarka: Devleta Brkić

Rad Općinskog suda u Tuzli organiziran je na način da se u potpunosti poštuju sve higijensko epidemiološke mjere nadležnih organa. Prema riječima predsjednika Muhameda Tulumovića, s obzirom da Sud ima prilično kvalitetne uslove za rad i dovoljno prostora, nastoje završiti što veći broj predmeta, te ne smanjivati svoje aktivnosti shodno trenutnoj situaciji.

– Imamo na raspolaganju 4 adekvatne sudnice, odnosno tri velike i četiri male sudnice, tako da je moguće i u većim suđenjima ispoštovati fizičku distancu. Sud nastoji da obavlja sve aktivnosti kao u normalnim okolnostima. Jedino na krivičnom odjeljenju smo ograničeni po broju predmeta, odnosno instrukcija je da se zakazuje manji broj suđenja jer tu moramo vršiti koordinaciju sa nadležnim tužilaštvom, istakao je Tulumović.

Ključno opredjeljenje Općinskog suda u Tuzli je postizanje efikasnosti na svim sudskim odjeljenjima, ističe Tulumović, dodajući da postižu posebno dobre rezultate na krivičnom odjeljenju jer su primarno fokusirani na predmete korupcije i organiziranog kriminala. Prema posljednjim godišnjem izvještaju OSCE-a o odgovoru pravosuđa na korupciju ovaj Sud je postigao veoma zapažene rezultate.

– Naravno, takve težnje su i na drugim referatima, i na drugim sudskim odjeljenjima tako da Općinski sud u Tuzli već nekoliko zadnjih godina je najbolje pozicioniran sud u BiH na rješavanju predmeta sudskom nagodbom. Tu smo donijeli određene interne mjere i na osnovu implementacije tih mjera zaista uvijek ostvarimo prilično dobar rezultat kada je u pitanju broj predmeta koje završimo sudskom nagodbom. I tu smo nekoliko godina najbolji u BiH, naglašava naš sagovornik.

Sudovi u BiH više od tri mjeseca uopće nisu radili zbog prvog vala pandemije i samo zbog te činjenice rezultati rada će ove godine biti daleko skromniji u odnosu na prethodni period, istakao je predsjednik Tulumović. Najčešći problem s kojima se trenutno susreću u radu jeste nedolazak stranaka na ročišta, zbog mjera izolacije.

– Drugi problem jeste odlaganje suđenja zbog neurednih sudskih dostava, upravo zbog ovih razloga koji su povezani sa koronavirusom. Ali i prije pojave koronavirusa mi smo imali brojne poteškoće kada je u pitanju dostavljanje brojnih sudskih pismena, jer su neuredni i zbog svake neuredne dostave Sud mora odložiti ročište. Sada se taj procenat povećaao. Prema našim internim analizama na nekim referatima i preko 50 posto predmeta su neuredne dostave, pojašnjava Tulumović.

Naš sagovornik ističe da je stanje sa pandemijom uveliko poremetilo napore, težnje i planove koje je ovaj Sud imao u ovoj godini, no to ne znači da neće biti ostvareni u 2021. godini, i da se Općinski sud u Tuzli polako približava porodici najažurnijih sudova u BiH ispunjavajući norme koje su u skladu sa evropskim standardima, zaključio je Tulumović.

(RTVTK)

Pročitajte...