Rad Centra za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama prilagođen uslovima pandemije koronavirusa

I pored pandemije korona virusa, u Centru za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama svakodnevno rade na odvikavanju štićenika od poroka. Najčešće su to ovisnosti o drogama, kocki i alkoholu. Svakodnevno vrše svoje aktivnosti, no nešto drugačije nego prethodnih godina. Zbog novonastale situacije uzrokovane koronavirusom, početkom godine reducirali su broj osoba u Centru, uveli su rad u smjenama, a promijenili su i način prijema i otpusta štićenika koji zahtjeva obavezan negativan test na koronavirus. Od svog osnivanja kroz Centar je prošlo više od 500 ovisnika. Opširnije u video prilogu

Pročitajte...