Kako uskladiti bh. zakonodavstvo sa evropskim kada su u pitanju nacionalne manjine?

BiH je opredjeljena da zaštitu prava nacionalnih manjina rješava na sistematičan način, a još mnogo je neophodno uraditi u pogledu usklađivanja bh.zakonske regulative sa evropskim standardima. Izjavila je ovo ministrica za ljudska prava i izbjeglice u BiH Semiha Borovac, na održanom sastanku u povodu provođenja projekta pod nazivom „Jačanje zaštite nacionalnih manjina u BiH“.

Pročitajte...