Terenska akcija čišćenja ilegalnog otpada 15. septembra

Kao uvertira u veliku terensku akciju čišćenja ileganih deponija otpada, u Bingo City Centru održan je peti Famili Day.

Pročitajte...