Kakva je situacija u oblasti šumarstva na području TK?

Situacija u oblasti šumarstva na području našeg kantona i cijele BiH je veoma složena. Bolesti drveća i nekontrolisana tj. nepropisna sječa šuma, samo su neki od prioblema sa kojima se sučavaju zaposleni u Kantonalnoj upravi za šumarstvo Tuzla. Situaciju dodatno usložnjava nepostojanje adekvatnih propisa na nivou Federacije BiH s kojim se uređuje oblast šumarstva i raspodjela sirovine, ali i propisa iz oblasti zaštite zdravlja i sigurnosti radnika.

Pročitajte...