Intenzivirane pripreme za održavanje općih izbora u BiH

Za tri mjeseca u Bosni i Hercegovini će biti održani opći izbori.
Za učešće na izborima Centralna izborna komisija ovjerila je prijave 69 političkih stranaka, 34 nezavisna kandidata i 36 koalicija. U toku je podnošenje kandidatskih listi, a redoslijed političkih subjekata na glasačkim listićima bit će utvrđen žrijebom 12. jula.

Pročitajte...