Kakvi su uslovi rada u rudnicima uglja u FBiH?

Pogibija rudara u Rudniku mrkog uglja Breza, te blokada računa u rudnicima Breza i Zenica koja je onemogućila primjenu aktuelnog kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine, još jednom su ukazale na teško stanje u rudnicima kada su u pitanju uslovi rada. Iz Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH još jednom su poručili da je neophodno pristupiti restruktuiranju i reorganizaciji rudnika, kako bi se obezbijedili humaniji i sigurniji uslovi rada.

Novinarka: Devleta Brkić

Posljednja dešavanja u rudnicima mrkog uglja Zenica i Breza, ali i aktuelno stanje u Rudniku Kreka u Tuzli, pokazuju da je neupitna potreba jednog sadržajnog, kvalitetnog i stručnog restruktuiranja i reorganizacije rudnika u Federaciji BiH, kazao nam je Sinan Husić, predsjednik Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH.

– Ono što treba kazati jeste da mi nismo iznenađeni ovim što nam se počelo dešavati početkom 2021. godine, jer smo krajem 2020. nagovještavali da je ispred nas godina puna izazova i godina u kojoj će trebati donijeti niz jako ozbiljnih i teških odluka ako želimo sačuvati i obezbijediti opstanak jednog broja rudnika uglja u FBiH. Sigurno da oprema sa kojom se izvode radovi u rudnicima uglja u FBiH generalno gledano nije na potrebnom nivou pouzdanosti, nije u potrebnoj mjeri izvršena modernizacija i humanizacija rada i to je nešto na čemu treba svakodnevno raditi, istakao je Husić.

Husić smatra da nije izvršena potrebna realizacija investicionih projekata, te da je potrebno izvršiti analizu ljudskih resursa na jedan ozbiljan i odgovoran način. Samo u Rudniku Kreka u Tuzli u odnosu na 2013. godinu je blizu dvije hiljade radnika manje.

– Mora se 70 posto uposlenih u potpunosti približiti proizvodno-tehnološkom procesu. I moramo svatiti da svako od nas ima obavezu da sa pozicije na kojoj se nalazi pruži maksimum, i da svaki dan pokuša tu poziciju na kojoj se nalazi unapređivati, i na taj način imati pozitivan uticaj na sveukupno stanje u jednom jako ozbiljnom preduzeću. Ako ne budemo na takav način pristupili aktuelnoj problematici, mi nemamo nikakvih izgleda da je prevaziđemo, dodao je.

Zbog teškog stanja u Rudniku uglja Kreka u Tuzli Sindikalni odbor u petak je održao vanrednu sjednicu, te su jučer uputili dopis premijeru FBiH, resornom ministru, Elektoprivredi BiH i direktoru Rudnika Kreka. Sindikalni odbor Sindikalne organizacije Rudnika uglja Kreka je od imenovanih tražio da se predstavi plan mjera i radnji, te sadržaj aktivnosti koje će se poduzeti u cilju stabilizacije proizvodnih rezultata u objektima PK Šikulje i PK Dubrave.

– Nema razloga da se bilo ko nađe uvrijeđen i da iskazuje nezadovoljstvo zato što se u zvaničnom dokumentu Sindikalne organizacije kazalo da se proizvodni rezultati devastiraju, da ne nude sigurnost radnih mjesta, niti mogu garantovati primjenu aktuelnog kolektivnog granskog ugovora. Jučerašnji poziv svim odgovornim da se direktno i na najozbiljniji mogući način uključe u rješavanje ove problematike i trenutnog stanja u Kreki je potpuno opravdana. Ima podršku svih nivoa sindikalnog organizovanja radnika rudnika uglja u FBiH i povlačenja tog stava nema, zaključio je Husić.

Iz Sindikalne organizacije Rudnika uglja Kreka najavili su da će 26. stupiti u generalni štrajk ukoliko se do 25. ne ispuni njihov zahtjev, a to je poštivanje granskog kolektivnog ugovora. Jedan od povoda za štrajk je i teško stanje u ovom Rudniku, poručeno je.

(RTVTK)