Kandidati koji su poslali preporučenu poštu mogu na konkurs

Još traje interna istraga u poslovnicama BH Pošte u Tuzli, vezano za pošiljke kandidata, koje nisu stigle na adrese škola na konkursni rok za zapošljavanje. U međuvremenu je šestero nastavnika tražilo posredovanje Ministarstva za obrazovanje i nauku Tuzlanskog kantona, kako bi njihove aplikacije bile primljene u škole gdje su ih prethodno poslali, a nisu dostavljene. Oni su danas bili na razgovoru kod resornog ministra.

novinar Azra Mešić

Direktor tuzlanskog Centra BH Pošte Adin Huremović, kazao je za Televizuju Tuzlanskog kantona da istraga o tome ko je kriv zašto pošta šest kandidata nije stigla na konkurse u škole još traje i da će se uskoro znati ko je kriv, ako krivica postoji. S druge strane Ministarstvo za obrazovanje i nauku Tuzlanskog kantona, ima razumijevanja za ovaj problem kaže ministar Zlatan Muratović.

– Mi imamo informaciju da je bilo oko 6.000 preporučenih pošiljki. Interna istraga će pokazati zašto pošiljke 6 kandidata nisu stigle. Mi smo u kontaktu sa Poštom, sa direktorom, a mi ćemo primiti kandidate na razgovor i oni mogu učestvovati na konkursnoj proceduri, kaže Zlatan Muratović, ministar za obrazovanje i nauku TK.

Svi kandidati koje je danas na razgovor primio ministar Muratović već ću radili u školama  i imaju od ranije iskustva sa konkursima. Prema pravilima konkursa, aplikacije se dostavljaju lično na protokol ili preporučenom poštom. Oni za koje se utvrdi da su dokumentaciju poslali preporučeno, ali trag o tome treba imati Pošta, neće imati problema da učestvuju u konkursnoj proceduri, kažu u Ministarstvu.

Pročitajte...