Kantonalni akumulirani deficit smanjen na manje od 1,8 miliona KM

Tuzlanski kanton je u protekloj godini ostvario pozitivan finansijski rezultat, odnosno godišnji suficit u iznosu od 23 miliona 499 hiljada KM, čime je akumulirani deficit kantona smanjen na manje od 1 miliona 800 hiljada KM. Međutim pozitivan trend koji je nastavljen i početkom ove godine, zaustavljen je proglašenjem pandemije korona virusa. Ekonomskom stagnacijom došlo je do naglog pada prihoda u kantonalnom Budžetu. Za nešto manje od dva mjeseca prihodi su manji za 17 miliona KM.

Vlada TK danas je prihvatila Izvještaj o izvršenju Budžeta za za 2019. godinu. Pokazatelji govore da su kratkoročne i dugoročne obaveze TK u prošloj godini smanjene za više od 84 miliona KM, što je u odnosu na 2018-tu smanjenje za oko 14 miliona KM. Tuzlanski kanton je u protekloj godini ostvario je suficit od 23 miliona 499 hiljada KM. Ostvareni suficit iskorišten je kako bi se značajnim dijelom pokrio akumulirani deficit, a koji je nakon protekle fiskalne godine smanjen na blizu 1 milion 800 hiljada KM. Činjenice da je većina programa realizirana upravo u trećem i četvrtom kvartalu prošle godine, kao i da je Vlada po prvi puta uspjela da u potpunosti isplati poticaje za primarnu poljoprivrednu govori u prilog pozitivnom finansijskom rezultatu. Pozitivni rezultati kojim je okočana prošla godina, ukazivali su na potpuni oporavak Budžeta u ovoj godini, zbog čega je planiran i optimističan Budžet. Međutim, i pored ovako dobrog rezultata kojim je okončana 2019. godina, prvi mjeseci 2020. godine bilježe značajan pad prihoda, što je uzrokovano pandemijom korona virusa. Ilustracije radi, u drugoj polovici mjeseca marta i mjesecu aprilu 2020. godine prikupljeno je za oko 17 miliona KM manje prihoda nego u istom periodu 2019.godine.
Kantonalna Vlada je prihvatila Informaciju o prihodima i stepenu naplate po ugovorima o koncesiji iz nadležnosti Ministarstva za 2019. godinu. Evidentna je bolja naplata koncesionih naknada u prošloj godini. Vlada TK donijela je i Protokol o načinu izmirenja obaveza po osnovu obračunatih, a ne uplaćenih koncesionih naknada, kada je u pitanju Rudnik “Kreka”.
Korisnici kreditne linije, koju je Vlada Tuzlanskog kantona plasirala u prethodnim godinama u saradnji sa Sparkasse bankom, uslijed otežanog poslovanja uzrokovanog nepovoljnom epidemiološkom situacijom, obratili su se banci sa najavom mogućeg kašnjenja u redovnom izmirivanju kreditnih obaveza. Vlada TK je Zaključkom podržala mjere Banke, a koje će pomoći u poslovanju privrednih subjekata.
Između ostalog, Vlada je usvojila Akcioni plan Tuzlanskog kantona za prevenciju korupcije za vrijeme trajanja pandemije „Covid 19“. Sve u cilju sprječavanja zloupotreba sa elementima koruptivnih radnji za vrijeme opasnosti od širenja zaraznih bolesti na području Tuzlanskog kantona.

Pročitajte...