Kantonalni sud Tuzla u potpunosti realizovao Program rada za 2018.

Kantonalni sud Tuzla je u 2018.godini u potpunosti realizovao Program rada za prošlu godinu a plan rada čak je i premašen za 18,74 posto…Prioritet u radu bili su stari predmeti i tu je riješeno  99,76 predmeta. U građansko – pravnoj oblasti i dalje je bilo najviše predmeta – istakla je na press konferenciji na kojoj je podnesena informacija o radu Kantonalnog suda u 2018. predsjednica ovog suda Indira Hadžimehmedović. Problem ostaje nedovoljan broj sudija kako bi ažurnost Suda bila svedena na period od šest mjeseci…

 

Pročitajte...