Karadžin: Krenuti energičnije u projkete smanjenja zagađenja zraka

Zagađenje zraka veliki je problem Tuzlanskog kantona, koji do izraza dolazi posebno u zimskom periodu. Iako se proteklih godina mnogo ulagalo u mjere smanjenja zagađenja, to još uvijek nije dovoljno. Ministarstvo prostornog uređanja i zaštite okolice TK u saradnji sa lokalnim zajednicama u ovoj godini mnogo će uložiti u projekte toplifikacije.

Tuzla, Živinice i Lukavac lokalne su zajednice u kojima je zrak najzagađeniji. U cilju smanjenja zagađenja, Tuzla ulaže u sufinansiranja prelaska na energetski efiksnije izvore grijanja. S tom su praksom počeli prošle godine.

– Dakle, ko će da zamjeni peć na ugalj sa peći na pelet 50 posto te peći je naša subvencija ili ko će da zamjeni toplotnu pumpu isto tako., ko će da radi utopljavanje isto tako, a i mi ćemo neke velike objekte lično utopljavati – kaže Jasmin Imamović, gradonačelnik Tuzle.

Jedan od tih objekata je i Dom penzionera. I u Živinicama je osnovna toplifikacija, bez koje je sve ostalo manje važno, kažu us gradskoj Službi za komunalne poslove. Kada je u pitanju spajanje Živinica na sistem daljinskog grijanja trenutno je u toku II faza izgradnje sekundarne mreže. Pola miliona maraka će u taj projket uložiti i resorno kantonalno ministarstvo. Nakon toga slijedi postavljanje podstanica. Ono što je problematično jeste zatvaranje finsnsijske konstrukcije koja zavisi od EP BiH, a odnosi se na gradnju vrelovoda za primarni vod od TE do Živinica.

– Samo toplifikacija može riješiti ovo sve i ukidanje kotlovnica. Ono što možemo uraditi je da pokušamo subvencionirati prelazak na neka druga alternativna rješenja – ističe Asmir Nišić, šef Odsjeka za komunalne poslove Grada Živnice.

Smatraju i da bi zaobilaznica oko Živinica pomogla smanjenju zagađenja samim tim što bi se smanjio broj vozila na magistralnom putu prema Đurđeviku. Lukavac je, s druge strane već uspio da se poveže na sistem daljinskog grijanja. Ono što je ovoj lokalnoj zajednici bio veliki problem je i industrijsko zagađenje.

– Puno smo investirali u poboljšanje ekoloških uslova. Oko 400 stambenih jedinica smo spojili na centrano grijanje. Sada idemo individualne stambene objekte u gradskoj zoni da spojimo. Gradimo ove godine magistralni parovod prema industrijskoj zoni – napominje Edin Delić, načelnik Lukavca.

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice detektovalo je da je problem toplifikacije jedan od najizraženijih te su od prošle godine, također, krenuli u realizaciju projekata subvencioniranja prelaska na ekološki prihvatljivije izvore grijanja za domaćinstva.

– Što se tiče privatnih objekata, mi smo prošle godine podjelili 300 peći na pelet građanima TK. Sada ćemo to intenzivirati, pokušati povećati broj preko UNDP-a – kaže Zvjezdan Karadžin, ministar prostornog uređenja i zaštite okolice TK.

Ministarsvo će realizirati projket UNDP-a koji se odnosi na povećanje mjera energetske efikasnosti kojim će se smanjiti aerozagađenje. Ostvarena je i saradnja sa Njemačkom razvojnom agencijom te je razmatrana mogućnost pokretanja projekata utopljavanja kolektivne stambene gradnje. Mjenja se i plan interventnih mjera, a kao nova vrijednost za mjerenje nivoa zagađenja uvodi se indeks zagađenja, koje predstavlja izračunavanje kombinacije djelovanja raznih polutanata. Ministar Karadžin upozorava da je krajnje vrijeme da se energično krene u rješavanje problema zagađenja zraka, kojeg uzrokuje kombinacija saobraćaja, industije i individualnih ložišta.

Pročitajte...