Kašnjena u isplatama socijalnih davanja svedena na jedan mjesec

Poseban napor i zalaganje Vlada Tuzlanskog kantona i Ministarstvo finansija uložili su u redovne isplate i sustizanje zaostataka u isplatama socijalnih davanja i podršci privrednim subjektima. To se prije svega odnosi na isplate stalne novčane pomoći, naknada za porodični smještaj djece i odraslih, civilnih invalidnina, dječjeg doplatka i uvećanog dječjeg doplatka, naknade za prehranu majkama dojiljama, kao i refundacije privrednim subjektima za naknade tokom porodiljskog odsustva zaposlenika. U Kantonalnom ministarstvu finansija napominju da je Vlada Tuzlanskog kantona u toku ove godine za socijalna davanja isplaćeno više od 20 miliona KM. Tako je uz redovne isplate, zaostatak u isplatama ovih davanja, koji je početkom godine iznosio 8 mjeseci, sveden na samo jedan mjesec, navodi ministar Miralem Nuhanović. Ukoliko se nastavi sadašnjom dinamikom, do kraja godine će se upsotaviti redovna isplata socijalnih davanja bez ikakvog zaostatka, navodi ministar Nuhanović . Podsjećanja radi, prije četiri godine, zaostaci u isplatama iznosili od 20 do 25 mjeseci. Od svega ovoga treba istaknuti da je plaćeno 15 mjeseci zaostatka refundacija za porodiljske naknade. Svojevrsna je to direktna pomoć preduzećima, prije svih industriji tekstila i kože, a koji su te naknade pravovremeno isplaćivali svojim radnicama, a onda znatan vremenski period čekali na refundacije.