Kladanj: Porodice, ranije smještene u kolektivne centre, dobile stanove na trajno korištenje

U Kladnju je, u naseljima Tuholj, Ravne i Starić, 26 stanova predato na trajno korištenje porodicama koje su živjele u ranijim kolektivnim centrima. Riječ je o sistemu neprofitnog socijalnog stanovanja, koje između ostalog predviđa mjinimalnu cijenu zakupa. U Kladnju ona iznosi 80 feninga po kvadratnom metru, oni koji ne budu bili umogućnosti troškove zakupa snosit će ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK. Projekat zatvaranja kolektivnih centara provodi su u cijeloj BiH.