Roditelji djece sa težim smetnjama u psiho-fizičkom razvoju imaju pravo na četverosatno radno vrijeme

Roditelji djece sa posebnim potrebama imaju pravo na četverosatno vrijeme i 90 % od ukupnog iznosa plate. Ovo pravo je definisano Federalnim zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i porodica za majke ili druga lica koja pružaju njegu i pomoć djeci sa težim smetnjama u psiho-fizičkom razvoju, a to je najčešće otac. Firme ili institucije u kojima rade plaćaju polovinu plate, a ostatak sredstava refundiraju kantonalna ministarstva za rad i socijalnu politiku. U Tuzli ovo pravo koristi 10 osoba.  „Ja kad sam radila nisam znala kakva prava imam i na koji način mogu ostvariti svoja prava. Zato sam i osnovala udruženje, da se izborimo za status u svim segmentima života“ ,  rekla je Sajda Arnautović, predsjednica UG „Majke hendikepirane djece TK“. Zahtjev za četverosatno radno vrijeme se podnosi u nadležnom Centru za socijalni rad. „Roditelji koji traže ostvarivanje ovog prava da rade polovinu radnog vremena uz dokumentaciju poput rodnog lista i CIPS-a, moraju  i dostaviti Rješenje kojim poslodavac radniku odobrava da radi polovinu radnog vremena i da ima otvoreno bolovanje u nadležnoj zdravstvenoj ustanovi kao dokaz da je spriječen da radi“, rekla je  Vildana Nalić, pravnica u JU Centar za socijalni rad Tuzla.  Teško je naći osobu koja bi čuvala dijete sa posebnim potrebama, što roditeljima ostavlja malo slobodnog vremena za posao i ostale aktivnosti. Predstavnici Udruženja „Majke hendikepirane djece TK“ osnovanog 1995. godine,  napravili su dnevni centar gdje djeca sa posebnim potrebama mogu boraviti po nekoliko sati uz stručnjake za rehabilitaciju, a imaju i organizovan prevoz. Iako je na ovaj način roditeljima omogućeno da imaju nekoliko slobodnih sati kako bi završili svoje obaveze, malo je onih koji su zaposleni.