Klinija za dječije bolesti UKC-a Tuzla bilježi porast broja hospitalizirane COVID pozitivne djece

Zbog povećanog broja djece sa srednje teškom i teškom slikom COVID-a 19  na Klinici za dječije bolesti UKC-a Tuzla otvorena je COVID ambulanta. U njoj trenutno boravi četvero djece doječanke dobi sa majkama pratiljama, koje su također COVID pozitivne. „Radi se o populaciji dojenačke dobi od 2  do 12 mjeseci. Skupa sa tom djecom leže i majke pratilje koje su također PSR pozitivne na COVID 19 i imaju određenu kliničku sliku. “, ističe  dr. Lejla Osmančević, v.d. načelnica Klinije za dječije bolesti UKC-a Tuzla

 dr.  Osmančević, ističe kako mali pacijenti imaju rengionološki verificiranu upalu pluća, sve kliničke i hematološke parametre koji su karakteristični i koji se pojavljuju kod COVID 19 infekcije. “Trenutno su na parenteralnoj terapiji  što znači da primaju svu terapiju i antibiotike venski. U prvim danima hostpitalizacije bilo je potrebe i za oksigeno terapijom koja na sreću sada nije potrebna“.

Hospitalizirana djeca  bila su zdrava prije oboljevanja od COVIDa 19 i nisu imala popratne bolesti. Karakteristike dišnih puteva djece dojenačke dobi  takve da su ona  sklonija  bronho opstrukcijama i upali pluća.  Korona virus svakao nije izuzetak.

„COVID infekcija koja se pojavila u porodičnom okruženju je ustvari manifestovala i kod djece vrlo ozbiljnim kliničkim slikama tako da je sve uticalo da se moraju hospitalizirati. Mi se turudimo da djecu do velike potrebe ne hospitaliziramo. Onda kada to laboratorijski, rengenološki parametri i njihovo opće stanje zahtijeva oksigeno terapiju tada se i indicira hospitalizacijia “, rekla je dr. Osmančević.

Majke koje borave s djecom imaju blagu i srednje tešku kliničku sliku i sposobne su brinuti o svojim mališanima.

„ U petak kada smo imali majku pratilju kod koje se  toku hospitalizacije razvila ozbiljnija klinička slika COVID 19 infekcije. Mi smo uz konsultacije sa infektologom morali da napravimo premještaj na Kliniku za infektivne bolesti. Ni za beba nije bila sama. Pozvali smo nekoga od porodice, mislim da je to bila nena.“, rekla je dr. Osmančević.

Ukoliko naredni kontrolni nalazi i rentgen kod hospitalizirane djece budu stabilni da mogu nastaviti kućno liječenje, iz ove Klinike očekuju da bi ih do petka mogli otpustiti kući. Zbog potrrebe za praćenjem djece koja su prebolovala COVID na ovoj je klinici otvorena prva postcovid ambulanta te vrste na UKC-u Tuzla.

„Mi smo smatrali  da djecu koja su bila hospitalizirana na Klinici i nastave ambulantri tretman nakon oporavka. U ovoj ambulanti treba da se prate i djeca koja nisu liječena u Kliničkom centru nego je to bio tretman COVID-a u kućnim uslovima, djeca koju mi nismo imali enidentiranu ovdje ali su pedijatri primarne zdravstvene zaštite nakon preboljelog covida posumnjali da mogu razivti neke postcovid komplikacije“, rekla je  dr. Lejla Osmančević, v.d. načelnica Klinije za dječije bolesti UKC-a Tuzla.

Najnovija istraživanja u ovoj oblasti pokazuju da većina djece ili nema ili ima blage simptome ovog oboljenja. Postcovid komplikacije, ističe dr. Osmančević ipak znaju biti veoma ozbiljne i vrlo je važno kontinuitano pratiti djecu koja su imala težu kliničku sliku.