Klirinški dug Rusije prema BiH: Gdje će biti usmjerena sredstva?

Ruska Federacija isplatila je BiH 125,1 miliona dolara što je oko 209 miliona KM na osnovu klirinškog duga BiH. Od ukupne sume FBiH pripada 72,5 miliona dolara, RS 36 miliona dolara, institucijama BiH 12,5 miliona dolara, te Brčko distriktu 3,7 miliona dolara. Institucije BiH sredstva od klirinškog duga utrošiće u kupovinu ili izgradnju objekata za smještaj institucija BiH. Prema budžetu za narednu godinu, objekte će kupovati ili graditi u Sarajevu, Istočnom Sarajevu i Mostaru, a u skladu s odlukama o višegodišnjim kapitalnim projektima koje odobri Vijeće ministara BiH.
Sagovornik:Admir Čavalić, ekonomski analitičar

Pročitajte...