Klizište ugrožava kuću u Srebreniku

Kiša i nakupljanje površinskih voda doveli su do plavljenja 12 pomoćnih objekata oko kuća na području općine Srebrenik, uglavnom u Centru i  Kiseljaku. Stambeni objekti nisu bili poplavljeni pa nije bilo ni potrebe za evakuacijom. Međutim, u Kiseljaku se oktiviralo i klizište. Jedna kuća je direktno ugrožena. Sinoć su mještani Kiseljaka, kod Srebrenika, kakko navode, čuli da je nešto puklo, izašli napolje da provjere i ugledali klizište. Obavijestili su komšinicu čija je kuća najviše ugrožena i pozvali Službu civilne zaštite. Geolozi pregledaju  teren i stiču uvid u situaciju.   „Aktiviralo se usljed opterećenja nadvodnjenog tla. Iza zida nije bilo tamponskog sloja tako da je došlo do kidanja i prevrtanja zida. Zid je udaljen 5-6 m od stambenog objekta. Prema stambenom objektu pojavile su se pukotine. Predlaže se da se pukotine pokriju da ne dodđe do daljih procesa. Potrebno je hitno intervenisati“, rekla je  Maksida Zukić, savjetnik za inžinjersko- geološke poslove u Općini Srebrenik. Savjetnica za inžinjersko-geološke poslove u Općini Srebrenik kaže da je potrebno ukloniti dijelove porušenog zida, privremeno pojačati šipovima i napraviti novi potporni zid, a za to je potrebno izraditi projektno rješenje. Osim klizišta, i poplave su stvorile proleme građanima. Poplavljeno je 12 objekata, a na pojedinim putevima su nanosi koje je potrebno ukloniti. Nermin Jašarević, šef Službe CZ Općine Srebrenik : „Posljedice su više bile na makadamskim putevima i bankinama koje su bujice izbacile na površinu i akumulirale na određenim putnim pravcima. Zahvaćeni su magistralni, regionalni i lokalni putevi, gdje smo angažovali operativu civilne zaštite za uklanjanje tih nanosa“. Također je bila angažovana i Vatrogasna jedinica. Dok su vatrogasci ispumpavali vodu iz poplavljenih podruma i garaža izbio je požar u gradskoj kafani. Brzom intervencijom požar je ugašen. Spašeni su vlasnik kafani i njegova supruga, koji su spavali i nisu primijetili požar dok vatrogasci nisu došli. Osim klizišta u naselju Kiseljak, aktivalo se i klizište u Ljenobudu, u blizini stočne farme. Način sanacije biće utvrđen naknadno. Za sada iz civilne zaštite mještanima pomažu u uklanjanju nanosa. Na osnovu izvještaja geologa biće sačinjena lista prioriteta za sanaciju.