Koalicija osoba sa invaliditetom aktuelizira donošenje strategije za inkluzivno obrazovanje

Okrugli sto u organizaciji tuzlanskog Informativnog centra za osobe sa invaliditetom LOTOS održan danas u Tuzli intenzivirao je aktivnosti na ponovnoj pripremi strategije za inkluzivno obrazovanje u Tuzlanskom kantonu. Koalicija organizacija koja okuplja osobe sa invaliditetom sa područja ovog Kantona želi veće učešće u kreiranju novog dokumenta koji će se naći pred kantonalnim institucijama, a nakon toga i u strateškoj primjeni.

novinar Azra Mešić

Inkluzivno obrazovanje postoji na papiru, ali u praksi treba raditi mnogo više da bi zaista i zaživjelo, kaže aktivistica Amela Goletić, koja je o inkluziji slušala tokom osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja, a tokom studija na Odsjeku za socijalni rad se uključila u zagovaranje prava koja garantuje UN-ova Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom i preporukama koje je Bosna i Hercegovina dobila u procesu praćenja implementacije ovih prava.

  • Pored pedagoga trebaju i psiholozi i sociolozi i edukatori u školama, da bi inkluzija došla do izražaja i ono što osobe sa invaliditetom trebaju su asistenti u nastavi, kaže Amela.

Strategija inkulzivnog obrazovanja je postojala, ali zbog nedostataka nikad u potpunosti nije zaživjela njena primjena. Zato su kantonalna Vlada i nevladina udruženja tražili da se proces donošenja strategije ponovi ili da se dopuni prethodni dokument.

  • Jedan od najvećih razloga za skidanje te strategije što ta dva zavoda naša koji su referentni centri, nisu bili dostojno uvršteni u tu strategiju. Nije uzeto u obzir njihovo mišljenje i njihv prijedlog formiranja te strategije. U sadašnjoj radnoj grupi oba zavoda su zastupljena. Imaju najviše članova i već su održana tri sastanka, kaže za RTVTK Amir Mujić, savjetnik premjera Tuzlaanskog kantona.

Zavod za odgoj i obrazovanje i Centar za rehabilitaciiju slušanja i govora, škole koje obrazuju učenike s razvojnim teškoćama imat će značajniiju ulogu u kreiranju nove strategije, ali organizacije osoba sa invaliditetom neće, kaže Suvad Zahirović direktor IC LOTOS.

  • Lično mislim da treba praviti novi dokument i da treba omogućit da dokument bude odraz mogućnosti obrazovnog sistema, finansijskih kapaciteta TK za osiguravanje procesa inkluzivnog obrazovanja na svim nivoima i također mislim da bez širokog učešća zaainteresovanih strana neće biti moguće ponovo napravit dokument svih onih kojih se inkluzivno obrazovanje najdirektnije tiče, dodaje on.

Na temelju prethodnog teksta strategije u Tuzlanskom kantonu formirana su dva centra  inkluzivnih praksi koji rade u Banovićima i Gradačcu. A u novom strateškom pristupu Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom očekuje garanciju za mnogo više prava propisanih UN-ovom Konvencijom.

Pročitajte...