Koje su to dijagnostičke pretrage koje se mogu obaviti na račun ZZO TK?

S ciljem pružanja kvalitetnijih usluga osiguranicima, Zavod zdravstvenog osiguranja omogućava pružanje određenih dijagostičkih usluga kao što su CT/MRI, oftamoloških dijagnostičkih pretraga, te sanacije zuba u opštoj anesteziji. U prilogu vam otkrivamo na koji način možete ostvariti prava na ove usluge.

Novinarka: Devleta Brkić

Zavod zdravstvenog osiguranja TK osim zagarantovanih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja koje pruža, osiguranicima omogućava i korištenje dijagnostičkih CT/MRI usluga. Kako ističe Riad Kurtalić, stručni saradnik za odnose sa javnošću procedura je vrlo jednostavna.

– Od same indikacije od strane ljekara za CT/MRI dijagnostiku osigurano lice se javlja svom izabranom ljekaru i on nama podnosi zahtjev za odobravanje dijagnostičkih pretraga, odnosno ovjeru uputnica. Tako da nakon što se u Zavodu izvrši ovjera i odobri dijagnostika CT/MRI usluga ista se uz spiskove dostavlja ugovornim zdravstvenim ustanovama na području TK i oni su dužni odmah po prispjeću iste da obavijeste osigurano lice i da zakažu termin, istakao je Kurtalić.

Iz ZZO TK naglašavaju da nastoje da period čekanja bude što kraći. Od dana podnošenja zahtjeva do njegovog odobravanja ne prođe više od sedam dana, dok za pružanje usluge zdravstvena ustanova zakazuje termin u skladu sa svojim tehničkim mogućnostima. Na isti način Zavod je regulisao i pružanje oftamoloških dijagnostičkih pretraga osiguranim licima. S tim u vezi potpisani su ugovori za pružanje usluga OCT-a, ultrazvuka oka, vidno polje, UBM pretrage i perimetriju.

– Nakon što osigurano lice dobije indikaciju od strane ljekara, specijaliste oftamologa, izabrani doktor izdaje uputnicu i osigurano lice nama dolazi i podnosi zahtjev za odobravanje oftamoloških usluga. Mi smo za 2020. godinu potpisali ugovore sa tri zdravstvene ustanove na području TK kako ne bi bilo velikih listi čekanja, odnosno kako bi rasteretili UKC Tuzla. Odobravamo oftamološke usluge u skladu sa smjernicama koje je donijelo Ministarstvo zdravstva TK i na osnovu uputstva koje je donio Zavod zdravstvenog osiguranja, dodaje naš sagovornik.

Pored dijagnostičkih pretraga, Zavod zdravstvenog osiguranja svojim osiguranicima omogućava i pružanje usluga sanacije zuba u opštoj anesteziji. U 2020. godini za pružanje ove usluge zaključen je ugovor sa tuzlanskim UKC-om. Ovo pravo mogu ostvariti osiguranici koji imaju dijagnozu autizam, poremećaj ponašanja, mentalnu retardaciju, cerebralnu paralizu i ostale smetnje koje zahtjevaju sanaciju zuba u opštoj anesteziji.

– Saama procedura je vrlo jednostavna. Nakon što osigurana lica dobiju indikaciju od ovlaštenog ljekara- stomatologa, podnosi zahtjev Zavodu zdravstvenog osiguranja prema mjstu prebivališta za odobravanje te sanacije. Nakon što mi zaprimimo potrebnu dokumentaciju provjeravamo da li ispunjava sve uslove u skladu sa procedurom koju smo donijeli, i naravno da li je ispravna nmedicinska dokumentacija u formalno-pravnom smislu. Nakon toga donosimo saglasnost na osnovu koje će osigurano lice zakazati termin u JU UKC Tuzla, kazao je Kurtalić.

Iz Zavoda su poručili da se nadaju da će pružanje ove usluge, kao i pružanje oftamoloških dijagnostičkih ptretraga nastaviti i u godini koja je pred nama.

(RTVTK)

Pročitajte...