Kolicija organizacija osoba sa invaliditetom TK traži jednaka prava u obrazovanju

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona bila je organozator okruglog stola o značaju razumijevanja Člana 24. UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom o inkluzivnom obrazovanju. O ovoj temi su govorili i predstavnici civilnog društva, resornih ministarstava i nadležnih službi.

Pročitajte...