Održana sjednica OV Srebrenik

U Srebreniku je održana sjednica Općinskog vijeća. Pred vijećnicima su se naši finansijski dokumenti, izmrđu ostalog, i nacrt Budžeta za iduću godinu, planiran u iznosu od 12,9 miliona maraka.