Koliko se fakulteti prilagođavaju potrebama tržišta rada?

Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli nedavno je organizirao Međunarodnu konferenciju “Društvene i humanističke nauke na raskršću”… Cilj je bio promocija društvenih i humanističkih nauka, koje se u svijetu suočavaju sa brojnim izazovima… Nauka u BiH generalno je pred velikim izazovima, a potrebna nam je, kako bi podsticala produktivnost, rješavala brojne društvene probleme, ali i mladim ljudima pružila šansu da postanu aktivni učesnik borbe za bolju državu.
Nauka usmjerava, definiše, kreira, tjera na promišljanje…
U današnjoj „Pozitivnoj praksi“ govorićemo o polaznoj tački kada je u pitanju bavljenje naukom, a to je odabir oblasti kojom želimo da se bavimo…
Naši gosti su bit će: dr. sc. Ermina Smajlović, dekanesa Ekonomskog fakulteta u Tuzli; dr.sc. Nedim Suljić, prodekan za naučno-istaživački rad Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta u Tuzli; dr.sc. Mirza Hadžimehmedović, prodekan za naučnoistraživački rad Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli i dr.sc. Slađan Lovrić, prodekan za nastavu i studentska pitanja Mašinskog fakulteta u Tuzli.

Emisija je na programu RTV TK večeras od 18 sati.