Počele pripreme za primjenu Zakona o javno-privatnom partnerstvu

Uvažavajući činjenicu da je model javno-privatnog partnerstva novina u teoriji i praksi javnog sektora u Bosni i Hercegovini, Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona u saradnji sa USID-om, danas i sutra održava konsultativne sesije. Povod je priprema godišnjih i trogodišnjih planova potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva. Prvi od dva sastanka održan je danas u Tuzli. Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona u saradnji sa SGIP projektom USAID-a u toku prošle godine je uradio regulatorno-pravni okvir za uspostavu javno-privatnog partnerstva u Tuzlanskom kantonu. Nakon Zakona, kojeg je Skupština usvojila u decembru, u ovoj godini su doneseni Uredba i Pravilnik za njegovu primjenu. Time su stvorene pretpostavke da sve javne ustanove, institucije i lokalne zajednice krenu u pripremu i izradu projekata. Većina javnih ustanova odlučna je izraditi i prijaviti projekte javno-privatnog partnerstva. Slična sastanak biće održan i u Gračanici.

Pročitajte...