Komisija usvojila Prijedlog budžeta BiH sa pet amandmana

Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojila je, u drugoj komisijskoj fazi i sa pet prihvaćenih amandmana, Prijedlog zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2021. godinu, čiji je predlagač Predsjedništvo BiH.

Komisija je u drugoj komisijskoj fazi, bez uloženih amandmana, usvojila i Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Usvojen je Izvještaj o praćenju realizacije preporuka revizije učinka „Aktivnosti institucija BiH za sprovođenje zaštite i spasavanja u prirodnoj ili drugoj nesreći“, čiji je podnosilac Kancelarija za reviziju institucija BiH.

Komisija je usvojila i Izvještaj o praćenju realizacije preporuka revizije učinka „Upravlјanje grantovima u institucijama Bosne i Hercegovine“, čiji je podnosilac Kancelarija za reviziju institucija BiH, saopćeno je iz PSBiH.