Komisija za kulturu, sport i mlade Skupštine TK usvojila prijedlog Zakona o zaštiti kulturne baštine

Komisija za kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona,usvojila je prijedlog Zakona o zaštiti kulturne baštine, kao i Informaciju o stanju u oblasti kulture na području Tuzlanskog kantona u 2020. godini. Članovi komisije upoznali su se i sa inicijativom centra za podršku Organizacijama CENSOR. Inicijativa se odnosi na rješavanje stambenog pitanja mladih Tuzlanskog kantona. Donesen je i zaključak o prelasku studentice medicine sa Zeničkog na Tuzlanski Univerzitet.

Autor: Dino Dropić

Nakon što je i Vlada Tuzlanskog kantona usvojila Informaciju o stanju u oblasti kulture u Tuzlanskom kantonu, isto je učinila i komisija za  kulturu, sport i mlade Skupštine TK.  Usvojen  je i prijedlog Zakona o zaštiti kulturne baštine.

 “Uzimajući u obzir značaj i očuvanja indentiteta naroda Tuzlanskog kantona, jedan od prioriteta je da donesemo ovaj zakon s obzirom da ovaj zakon datira još od 1985. godine. Važno je istaknuti da su po prvi put planirana finansijska sredstva za obnovu i sanaciju kulturnih dobara na području Tuzlanskog kantona. Isto tako usvajanjem ovog zakona zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog nasljeđa bi trebao kadrovski ojačati radi brže implementacije ovog zakona”, istakao je Bahrudin Ahmetagić predsjednik Komisije za kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona.

 Donesen je i zaključak  o zahtjevu studentice medicinskog fakulteta u Zenici da se prebaci na istoimeni fakultet u Tuzli.

Također smo danas razmatrali predstavku studentice medicinskog fakulteta koja trenutno studira u Zenici. Uputila je jedan zahtjev da se prebaci iz zeničkog  fakulteta na medicinski fakultet u Tuzlu. Današnji zaključak komisije je da se obratimo prema resornom ministarstvu, prema rektoru i dekanu fakulteta, da nam se očituju prema ovoj predstavci s obzirom da smatramo da postoji jedna doza diskriminacije prema ovoj studentici”.

Članovi komisije upoznali su se i sa informacijom resornog Ministarstva, a tiče se inicijative Centra za podršku organizacijama CENSOR u vezi sa donošnjem strategije za rješavanje stambenog pitanja mladih Tuzlanskog kantona.

Pročitajte...