Komisija za pravdu, ljudska prava i građanske slobode Skupštine TK traži nastavak sufinansiranja organizacija koje pomažu migrantima

Komisija za pravdu, ljudska prava i građanske slobode Skupštine Tuzlanskog kantona je razmatrala informaciju vezanu za aktuelnu situaciju u vezi sa migrantima na području Tuzlanskog kantona.

Članovi Komisije su iznijeli nezadovoljstvo ignorantskim odnosom viših nivoa vlasti naspram situacije sa migrantima, te kršenjem ljudskih prava kako migranata tako i domicilnog stanovništva Grada Tuzla i Tuzlanskog kantona.

S tim u vezi podnesena je inicijativa Skupštini Tuzlanskog kantona kojom se od Vlade Tuzlanskog kantona traži da nastavi sufinasiranje organizacija Merhamet i MFS Emmaus koje svakodnevno obezbjeđuju hranu za migrante na autobuskoj stanici u Tuzli, te da se iz sredstava tekuće rezerve Budžeta obezbijede dodatna sredstva za organizacije Pomozi.ba i PUŽ koje imaju privremene prihvatne i dnevne centre za migrante.

Doneseni su i zaključi upućeni Vladi Tuzlanskog kantona i resornim ministarstvima (Ministarstvo zdavstva, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak, Ministarstvo unutrašnjih poslova), kojim se traži pojačanje uključenosti i kontrole situacije iz nadležnosti ministarstava, a naročito vezano za bezbjedonosnu i zdravstvenu situaciju kako migranata tako i domicilnog stanovništva, posebno uzimajući u obzir očekivanje većeg priliva migranata u narednom periodu.

Komisija za pravdu, ljudska prava i građanske slobode Tuzlanskog kantona očekuje i traži veće učešće svih institucija Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine na rješavanju trenutne situacije sa migrantima u Gradu Tuzla i Tuzlanskom kantonu, naročito u pogledu organizovanja zvaničnog i adekvatnog prihvatnog centra za migrante, koji je jedini način prevazilaženja trenutne gotovo nekontrolisane situacije na ulicama gradova i općina Tuzlanskog kantona.

Komisija za pravdu, ljudska prava i građanske slobode podržava rad i napore Koordinacione grupa za pitanja migranata koju čine brojna udruženja: Fondacija Tuzlanske zajednice, Zemlja djece u BiH, MFS Emmaus, Tuzlanski volonteri, Centar Puž i Danish Refugge Council.

Predsjednica

Komisije za pravdu, ljudska prava i građanske slobode

Vedrana Petrović, v.r.