Komisija za rad, zdravstvo i socijalnu politiku okončala pripreme za sjednicu Skupštine TK

Na sjednici Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu politiku Skupštine TK razmatran je, i u dalju skupštinsku proceduru, upućen prijedlog Zakona o dopunama Zakona o regulisanju dospjelih a neuplaćenih obaveza po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti rudnika uglja u Tuzlanskom kanton. Cilj dopuna je iznalaženje rješenja za pomoć rudniku „Kreka“ Tuzla oko prolongiranja uplate pomenutih doprinosa.