Vlada TK: Završen Plan zbrinjavanja radnika FO “Aida” Tuzla

Na sjednici Vlade Tuzlankog kantona usvojena je Informaciju o utrošku sredstava sa budžetske pozicije “Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima“ sa postignutim efektima za 2017. Od ukupno planiranog iznosa, u protekloj godini Vlada je realizirala više od 70 hiljada KM. Najveći dio ovih sredstava odnosi se na zadnju tranšu u realizaciji projekta zbrinjavanja radnika fabrike obuće „Aida“ Tuzla. Na današnjoj sjednici imenovan je i novi policijski komesar Ministarstva unutrašnjih poslova TK.