Konferencija o problemu odlaganja radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovske gore

Međunarodna konferencija “Problem skladišta/odlagališta radioaktivnog i nuklearnog otpada na lokaciji Trgovske gore“ zakazana je za ponedjeljak u Sarajevu, a prema najavi organizatora, na skupu će još jednom biti ukazano na moguće štetne prekogranične utjecaje na teritorij i stanovništvo BiH te daljnje pravne radnje i građanske inicijative s ciljem obustavljanja postupka i sprečavanja uspostave/izgradnje navedenog odlagališta za radioaktivni i nuklearni otpad.

Konferencija će biti održana u organizaciji poslanika svih nivoa vlasti u BiH koji su kao članovi različitih parlamentarnih stranaka okupljeni u “Zelenom klubu“.

Organizatori su saopćili da su se, prateći postupak i aktivnosti koje vode nadležene institucije u Republici Hrvatskoj radi zbrinjavanja radioaktivnog i nuklearnog otpada na lokaciji Trgovske gore koja se nalazi u neposrednoj blizini granice sa BiH, članovi “Zelenog kluba“ usaglasili da je potrebno organizirati jednodnevnu međunarodnu konferenciju koja će se baviti dosadašnjim tokom postupka uspostave navedenog skladišta/odlagališta.

Na ovaj skup su pozvani članovi Predsjedništva i Vijeća ministara BiH, predstavnici ambasada zemalja članica Europske unije, poslanici/zastupnici svih nivoa vlasti, predstavnici entitetskih i kantonalnih vlada, predstavnici nadležnih ministarstava i agencija, zainteresirana stručna i znanstvena javnost, kao i predstavnici nevladinih i međunarodnih organizacija koje se bave zaštitom okoliša.

Poslanici u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i članovi “Zelenog kluba“ Saša Magazinović i Jasmin Emrić su na pres-konferenciji prošle sedmice, najavljujući ovu konferenciju, poručili da se mora vrlo jasno reći “ne“ odlagalištu radioaktivnog i nuklearnog otpada na granici između BiH i Republike Hrvatske, na lokaciji Trgovska gora.

Magazinović je podsjetio da se radi o nuklearnom i radioaktivnom otpadu iz nuklerane elektrane Krško iz Slovenije i da se Republika Hrvatska obavezala da će 50 posto ukupnog otpada preuzeti i skladištiti.

– Mi nemamo problem sa dogovorom Hrvatske i Slovenije, ali imamo problem s predviđenim načinom skladištenja tog otpada – istaknuo je tada Magazinović.

Napomenuo je da je lokacija udaljena manje od 800 metara od rijeke Une, odnosno od granice BiH i Hrvatske, oko 600 metara je udaljena od vodozahvata, odnosno mjesta odakle se općina Novi Grad snabdijeva vodom za piće i manje od tri kilometra od centra općine Novi Grad.

Magazinović kaže da je lokacija postavljena tako da negativni uticaj bude distribuiran tako što će dvije trećine biti usmjereno ka BiH, a jedna trećina prema Hrvatskoj.

Po njegovim riječima, ohrabruje to što su Narodna skupština RS, Parlament FBiH, oba doma PSBiH, Skupština Unsko-sanskog kantona te brojne općine jednoglasno usvojile različite vrste izjava, deklaracija, rezolucija kojima osuđuju ovu namjeru Republike Hrvatske i traže izmještanje ove lokacije.

Republika Hrvatska je, kaže Magazinović, na sve to reagovala tako što je nastavila svoje aktivnosti.

Poslanik u državnom parlamentu BiH i član “Zelenog kluba” Jasmin Emrić je naglasio da ljudi koji žive u sjeverozapadnom dijelu BiH već 20 godina žive u strepnji da li će se uspostaviti odlagalište na lokaciji Trgovske gore, odnosno mikrolokaciji Čerkezovac, što je u njihovoj neposrednoj blizini.

– Ovo je ponovno aktulani trenutak kada moramo ponoviti svoje ‘ne’ odlagalištu radioaktivnog i nuklearnog otpada na granici sa BiH, odnosno u našim dvorištima – kazao je Emrić, upozoravajući da će to buduće odlagalište najviše štetiti stanovništvu i području BiH.

Predsjedništvo BiH je u petak donijelo nekoliko zaključaka u vezi s ovom temom, a jedan od njih je da BiH traži od Republike Hrvatske da lokaciju Trgovska gora, Općina Dvor, koja se nalazi u neposrednoj blizini granice sa BiH, izuzume kao mjesto predviđeno za odlaganje i skladištenje radioaktivnog i nuklearnog otpada, te da na području svoje teritorije osigura drugu adekvatnu lokaciju za te namjene, koja nije u blizini granice sa BiH.

Zaključeno je i da će predsjedavajući Predsjedništva BiH, u ime državnog predsjedništva, uputiti pismo predsjednici i premijeru Republike Hrvatske, kojim će ih obavijestiti o ovom zahtjevu BiH.

Predsjedništvo BiH je također zaključilo da zadužuje Ministarstvo vanjskih poslova BiH da, putem diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH, informira zemlјe članice Evropske unije i međunarodne organizacije koje se bave pitanjima zaštite životne sredine o ovom pitanju i zahtjevu BiH.

Jedan od zaključaka je i da će Predsjedništvo BiH, u okviru svoje nadležnosti, po ovom pitanju, insistirati na punoj zaštiti svih prava koja BiH pripadaju po pravilima i normama međunarodnog prava.