Kongres Nezavisnog bloka: Šepić izabran za predsjednika

Na Prvom-Osnivačkom kongresu Nezavisnog bloka, koji je održan u Sarajevu, za predsjednika te stranke je izabran Senad Šepić.

Kongresu su prisustvovala 192 delegata sa prostora čitave Bosne i Hercegovine, veliki broj gostiju, uključujući i međunarodne predstavnike. Izabrano je novo rukovodstvo, a za predsjednika su se kandidirala dva kandidata.

– Novi predsjednik Nezavisnog bloka je Senad Šepić, koji je dobio 146 glasova, dok je njegov protivkandidat Fuad Kasumović dobio 39 glasova, a dva glasa su bila nevažeća – saopćeno je iz Nezavisnog bloka.

Također, na Kongresu su izabrani i potpredsjednici stranke: Razija Mujanović, Nisvet Jusić, Admir Čavalić, Darko Jotanović i Branislav Trbojević.

Izabrani su članovi Etičkog, Nadzornog i Glavnog odbora, te su usvojeni Statut, Programska deklaracija i Politički manifest Nezavisnog bloka kojim su zacrtani ciljevi, vrijednosti, prioriteti i vizija Stranke za period 2019. – 2023. godina.

– Pokazali smo demokratski kapacitet i za manje od dvije godine od našeg osnivanja jasno iskazali da smo ostali privrženi našoj ideji o drugačijoj politici i borbi protiv aktuelnog režima. Mi ćemo se okrenuti terenu, raditi sa ljudima, slušati ih i boriti se za običnog čovjeka. Pokušali su nas destabilizirati, ali ovi ljudi danas u Sarajevu, naši delegati, jasno su rekli kuda Nezavisni blok treba da ide. Ja ih i ljudi koji su izabrani u organe Nezavisnog bloka nećemo ih izdati – izjavio je predsjednik Nezavisnog bloka Senad Šepić.

Pročitajte...