Konkursna procedura u školama na području TK-a završava sutra

Konkursna procedura za prijem nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona, koja je ponovljena da bi se omogućilo kandidatima iz reda boračke populacije da koriste prava koja im garantira Zakon o dopunskim pravima boraca i članovima njihovih porodica TK-a, trebalo bi da bude okončana sutra.

U Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta ovog kantona navode da se konkursna procedura odvija prema predviđenom planu, a škole su obavezne 15. septembra na oglasnim pločama do 12 sati da objave konačne rang liste kandidata.

Pomoćnica resornog ministra Mersija Jahić ističe da su pojedini kandidati prvorangirani u nekoliko osnovnih i srednjih škola i da će eventualno biti pomjeranja, apelujući na kandidate i direktore da takve situacije ubrzaju.

-Kandidat koji ima nekoliko mogućnosti istog dana treba da se odluči da li prihvata određenu poziciju kako bi dao mogućnost direktoru da okonča ovu proceduru, te kako bi nastavnici angažovani po konkursu mogli biti zaposleni po ugovoru od 18. septembra 2017. godine – pojašnjava Jahić.

Pored konkursa za prijem nastavnika i stručnih saradnika, resorno ministarstvo raspisalo je i oglas za prijem vannastavnog osoblja, a školski odbori bi što prije trebali odgovoriti kandidatima koji su uložili prigovore.

-Apelujemo na školske odbore da ozbiljno razmotre svaki od prigovora i da u skladu s tim samostalno konstatuju da li je došlo do proceduralne greške, i da li je došlo do ‘samovolje komisije’, odnosno direktora pri izboru – naglašava Jahić.

Ocjenjuje da su u resornom ministarstvu zadovoljni procesom odvijanja konkursne procedure, dodavši da je bilo u nekoliko škola incidentnih situacija, jer pojedinci smatraju da imaju prioritet nad nekom drugom osobom.

Jahić poručuje da, ukoliko je bilo opravdanih prigovora, školski odbori ozbiljno shvate te prigovore i ponovo ih razmotre.

Na području Tuzlanskog kantona konkursnom procedurom obuhvaćeno je 1.667 pozicija, od kojih je 1.515 pozicija za nastavnike i stručne saradnike.

(RTVTK/FENA) L.A.

Pročitajte...