Koordinacija boračkih saveza TK: Saopštenje za javnost!

Povodom novonastale situacije u Tuzlanskom kantonu i Federaciji Bosne i Hercegovine vezano za zahtjeve boraca, blokade saobraćajnica i izjave Federalnog premijera i resornog ministra, saopštenjem za javnost oglasila se koordinacija boračkih saveza Tuzlanskog kantona. Saopštenje prenosimo u cjelosti:

KOORDINACIJA BORAČKIH SAVEZA TUZLANSKOG KANTONA

Savez organizacija porodica šehida-poginulih boraca TK

Savez ratnih vojnih invalida TK

Savez dobitnika najvećih ratnih  priznanja  i odlikovanja TK

Savez demobilisanih boraca TK

Jedinstvena organizacija boraca  „Unija veterana „TK

Koordinaciono tijelo hrvatskih udruga

S A O P Š T E NJ E

Slušajući press konferenciju premijera Vlade FBiH, g-dina Fadila Novalića i resornog ministra za boračka pitanja, g-dina Salke Bukvarevića, a vezano za prava boraca ARBiH i HVO-a, rečeno je da  određena prava boraca i članova njihovih porodica regulišu kantoni i  općine, želeći na taj način skrenuti postojeći problem demonstracija na kantone i općine.

Smatramo da na Tuzlanskom kantonu postoji Zakon o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, kao jedan od najbolje uređenih zakona na području FBiH, obzirom da i demobilisanih borci prava koja su regulisana Zakonom o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji Tuzlanskog kantona, koriste na isti način kao i RVI, članovi porodica šehida-poginulih boraca i dobitnici najviših ratnih priznanja i odlikovanja.

Iznošenje podatka  o postojanju 1600 boračkih organizacija  koji rade na području F BiH, je poznato samo onima koji su ih i formirali  radi svojih političkih ciljeva.

Poštovani Ministre,  tražimo od Vas da objavite ta “bajna” udruženja boraca  jer su iz ARBiH mogli proizići samo članovi porodica šehida-poginulih boraca, ratni vojni invalidi, demobilisanih borci  i borci kao dobitnici navećih ratnih priznanja i odlikovanja.

Tuzlanski kanton, uključujući i područje sjeveroistočne Bosne u proteklom odbrambeno oslobodilačkom ratu dao je najviše boraca, invalida, šehida- poginulih boraca i na području istoga egzistira  9 boračkih saveza  i to: pet saveza ARBiH i 4 saveza HVO-a.

Mi kao predstavnici takvih Saveza, pozivamo sve ostale borce,  da se u svojim opštinama pridruže i učlane u  te matične organizacije.

Od Vas kao federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno –oslobodilačkog rata zahtjevamo sledeće:

  1. Registar koji traže demobilisanih borci, tražimo i mi sa Tuzlanskog kantona i stojimo iza njega. Predlažemo da se u Registar prvo evidentiraju naša imena i prezimena, pa zatim i svih drugih boraca, sa područja Tuzlanskog kantona i Federacije.
  2. Tražimo da se Zakon o demobilisanim borcima, uputi u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku, obzirom da je isti prošao javnu raspravu, a svo vrijeme se drži u ladici.
  3. Tražimo da se donese novi Zakon o reprezentativnim udruženjima, u što je moguće kraćem roku.
  4. Tražimo i zahtjevamo da do donošenja novog zakona poštujete i provodite Zakon koji tretira udruženja od posebnog društvenog interesa za BiH u kojem su nabrojane kategorije boraca koje su od posebnog interesa.

Onog momenta kada se donese zakon o prestanku finansiranja političkih stranaka i svih nevladinih organizacija u državi, kojih prema podacima ima registrovanih preko 30.000, saglasni smo da se istog momenta prestane i sa finansiranjem rada boračkih organizacija. Suprotno ne možemo prihvatiti.

Savez organizacija porodica šehida-poginulih boraca TK

Savez ratnih vojnih invalida TK

Savez dobitnika najvećih ratnih  priznanja  i odlikovanja TK

Savez demobilisanih boraca TK

Jedinstvena organizacija boraca  „Unija veterana „TK

Koordinaciono tijelo hrvatskih udruga

 

Pročitajte...