Kraj februara, vrijeme je za podnošenje poreznih prijava

Prva tri mjeseca svake godine su period kada pravna i fizička lica podnose finansijske izvješteaje i porezne prijave. Međutim postoje i neke razlike. Naime, iako se prijava poreza na imovinu, prema kantonalnim zakonima o porezu, podnosi do kraja januara, u Tuzlanskom kantonu je ovaj rok za mjesec dana duži. Inače, kada je riječ o naplati javnih prihoda, u Tuzlanskom kantonu je u januaru naplaćeno oko 58 miliona KM doprinosa, što je više za 12 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Prošle godine, u Tuzlanskom kantonu porezni obveznici su uplatili oko 792 miliona KM direktnih poreza i prihoda. Tada je i ostvaren rast od 10,01 odsto. Pozitivan trend nastavljen je i u januaru ove godine s prosjekom većim od federalnog. Naime, u Federaciji BiH je u januaru uplaćeno oko 384 miliona KM javnih prihoda što je za 4,17 odsto više nego u istom mjesecu prošle godine. U Tuzlanskom kantonu je uplata prihoda u odnosu na isti period torstruko veća.

  • Imamo pozitivan trend u januaru ove godine i u odnosu na isti period prošle godine imamo preko 12 odsto naplate u odnosu na januar prošle godine. Oko 58 miliona KM je naplaćeno doprinosa i direktnih poreza na području Tuzlanskog kantona. Ukoliko se nastavi ovaj trend, nadmašićemo i 2017. godinu, smatra Fikret Hasanović, Rukovodilac kantonalnog poreznog ureda TK

Kada je riječ o podnošenju poreznih prijava, do konca februara, pravna lica trebaju podnijeti finansijske izvještaje, te sačiniti porezni bilans i prijave. Poreznu prijavu su dužni podnijeti i podružnice u entitetu republika Srpska i distriktu Brčko. Rok za poreznu prijavu je kraj marta. Fizička i pravna lica koja izdaju oporezivu imovinu pod zakup, prijavu za ovu godinu podnose u istoj godini. S druge strane, fizička lica podnose poreznu prijavu do kraja marta a samostalni privrednik je dužan da podnese obrazac u kojem se utvrđuju dohodak,  rashodi i akontacija za naredni period. Na osnovu toga će popuniti godišnju prijavu poreza na dohodak. Predviđene su ogromne kazne za kašnjenje ili eventualno izbjegavanje plaćanja poreza.

  • Ukoliko se prekorače rokovi, kada je riječ o pravnim licima, propisane su kazne od 3 hiljade do 100 hiljada KM za pravno lice i za odgovorno lice od 2500 Km do 10 000 KM. Propisane su kazne i za fizička lica koje se izriču po prekršaju. Ukoliko ne podnese prijavu i na poziv porezne uprave poslije isteka roka, a porezna uprava umjesto njega podnese poreznu prijavu, onda za svaku podnešenu prijavu, od strane porezne uprave, kazna je minimalna od 500 KM pa do 50 hiljada KM, rekao je Hasanović.

Ono na što treba obratiti pažnju je to da lažna porezna prijava nema zastare te da kaznu ni po kojem osnovu, ni fizička ni pravna lica ne mogu izbjeći.

Pročitajte...