Krivične prijave za izborne malverzacije u Podrinju

Preko 220 Srebreničana koji žive van granica Bosne i Hercegovine izostavljeno je sa spiska za glasanje putem pošte bez ikakvog objašnjenja, slično je i u drugom općinama u Podrinju. Zloupotrijebljeni su i lični podaci Bošnjaka, koji su prijavljeni da glasaju iz Srbije. Ovi problemi doveli su do konfuzije kod Bošnjaka, ali i straha u regularnost samog izbornog procesa u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.

Puno je neregularnosti u biračkim spiskovima za glasanje u Srebrenici, ističu iz Incijative: “Moja adresa: Srebrenica”. Najviše se krše prava birača koji glasaju izvan granica BiH. Više od 220 Srebreničana koji žive u iniostranstvu izostavljeno je sa biračkih spiskova.
– Mi smo uočili puno nepravilnosti, niz krivičnih djela kada je u pitanju izborni proces, kada je u pitanju registracija ljudi i mi smo obavijestili Sud i Tužilaštvo BiH. Uložili smo dosta žalbi – kaže Sadik Ahmetović, predsjednik inicijative “Moja adresa: Srebrenica”.

Veliki problem je krađa identiteta, što se dešava i u Srebrenici, ali i u Bratuncu, gdje od 9 hiljada registrovanih birača, njih čak 3 hiljade je prijavljeno za glasanje u Srbiji. U Bratuncu je otvorena i šalter sala, kako bi svi građani koji su prijavljeni da glasaju iz Srbije, a žive u Bratuncu mogli da podnesu žalbu CIK-u.
– Sa ovim što je urađeno unijet je veliki nemir među Bošnjake, i mislim da je cilj bio izazivanje nepovjerenja kod Bošnjaka u pojedine institucije – ističe zamjenik načelnika općine Bratunac.

Već sada je jasno da će izborni proces u značajnoj mjeri biti kompromitiran, stava je Ramiz Salkić, potpredsjednik entiteta RS.

– Sama činjenica da je blizu 30 hiljada ljudi prijavljeno da glasa putem pošte iz Srbije, jasno govori da se ovdje radi o nečemu što nije u skladu sa ranijom praksom – dodaje Ramiz Salkić, potpredsjednik entiteta RS.

Do sada su već podnesene krivične prijave Tužilaštvu BiH kojem se odnose na zloupotrebu ličnih podataka, oduzimanje prava glasa i lažno predstavljanje.

Pročitajte...