Krivično-pravna zaštita žrtava nasilja tema okruglog stola održanog u Tuzli

U sklopu projekta “Jačanje institucionalne podrške za zaustavljanje rodno zasnovanog nasilja” u Tuzli je održan okrugli sto o temi “Institucionalna zaštita žrtava nasilja”. Cilj okruglog stola je identifikacija potreba za unapređenje krivično-pravne zaštite žrtava rodno zasnovanog nasilja.

Pročitajte...