KV Stranke za BiH danas o političkoj situaciji u TK

O aktuelnoj političkoj situaciji u Tuzlanskom kantonu, govorili su danas u Kantonalnom vijeću Stranke za BiH. Članovi ove stranke, i ujedno vijećnici u općinskom vijeću Gračanica, upozorili su na političke propuste koje građani osjećaju u svakodnevnom životu. Imaju i prijedloge o priključenju Tuzle na koridor VC, te šta uraditi sa poljoprivrednim zemljištem u dolini rijeke Spreče.

 

Pročitajte...