KV Stranke za BiH o aktuelnoj situaciji u TK

Stranka za BiH ne želi i neće biti navijač za jednu ili grupaciju, saopćeno je danas na press konferenciji KV Stranke za BiH Tuzla. Upozorili su na činjenicu da još nije provedene pravomoćna sudska presuda, kojom je naloženo vraćanje na posao nezakonito smijenjenog direktora Aerodroma Tuzla.
Klub Stranke za Bosnu i Hercegovinu u Skupštini Tuzlanskog kantona ostao je uzdržan kod smjene ranijeg saziva i izglasavanja novog sastava Vlade Tuzlanskog kantona. Ova stranka nema više ministra u izvršnoj vlasti. Upravo je ovaj Klub na sjednici na kojoj je razmatrana smjena Vlade zatražio raspravu o zagađenju zraka i odlasku stanovništva iz Bosne i Hercegovine. Interes građana Tuzlanskog kantona i vladavina zakona i prava, ostaće prioritet djelovanja Stranke za Bosnu i Hercegovinu u Skupštini Tuzlanskog kantona.

 

Pročitajte...