Slavica Pavlović, PR Vlade Brčko distrikta BiH: Obilježavanje 21. godišnjice u skladu sa epidemiološkom situacijom

8. marta Brčko distrikt BiH obilježava 21. godišnjicu. Status distrikta Brčko je dobilo pet godina nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. U to vrijeme oko njega su se vodile teške diplomatske borbe , a pregovori su na kraju završeni arbitažom. Danas Brčko distrikt predstavlja samoupravnu jedinicu, pod suverinitetom BiH, sa vlastitom multietničkom upravom, policijom i pravosuđem. Jutarnji program smo, većim dijelom, posvetili ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Naša reporterska ekipa u sastavu Barbara Pavljašević i Zlatan Begić posjetila je Brčko. O protokolu obilježavanja godišnjice Distrikta upozna nas je Slavica Pavlović, PR Vlade Brčko distrikta BiH.

Pročitajte...