Vijeće/Savjet mladih Brčko distrikta BiH usko sarađuje sa zakonodavnim tijelima

Vijeće/Savjet mladih Brčko distrikta BiH je Zakonom o mladima Brčko distrikta BiH definisano tijelo, koje predstavlja krovnu organizaciju omladinskih udruženja u Brčko distriktu BiH i kao takvo učestvuje u kreiranju politika, programa i strategija za mlade u saradnji sa zakonodavnim tijelima. Formalno je osnovano krajem novembra 2018. godine, te u svom sastavu trenutno broji 13 omladinskih udruženja upisanih u Registar omladinskih organizacija Odjeljenja za stručne i administrativne poslove, sa tendencijom širenja.O radu ovog Vijeća, odnosno savjeta razgovarali smo sa Ensarom Gobeljićem.

Pročitajte...