Ljekarima UKC-a Tuzla potrebna bolja podrška sa primarnog nivoa i privatnog sektora u liječenju pacijenata

Zdravstvena administracija kantona i Federacije mora napraviti dijalog i unaprijediti bolju podjelu posla između primarne zdravstvene zaštite, tercijarnog i privatnog sektora. Tvrdnja je ovo prof.dr. Zijaha Rifatbrgovića, načelnika Klinike za hirurgiju UKC-a Tuzla. Kaže kako su ljekari na UKC-u su više nego umorni, zbog čega je potrebna ravnomjerna podjela obaveza. Zabrinjava i što je u porastu broj oboljenja koja naizgled ne trebaju hitan tretman, ali se vrlo često iskomplikuju. Upozorava i da broj oboljelih kao i smrtnih slučajeva od koronavirusa u TK nije u opadanju. Moramo se bolje pripremati za eventualno pogoršanje epidemiološke situacije kako bi odgovor bio kolektivniji i efikasniji, a to može samo razumijevanjem i dijalogom, kazao je profesor Rifatbegović.

Pročitajte...