UKC Tuzla formirao Kliniku za torakalnu hirurgiju

Iako je usporila, pandemija koronavirua nije zaustavila razvoj Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli. Ovih je dana na tom putu napravljen još jedan značajan iskorak. Zvanično je s radom počela Klinika za torakalnu hirurgiju. Trenutno ima 6 ljekara i 9 medicinskih sestara, a u svom sastavu ima četiri odjeljenja, prijemnu i dvije specijalističke ambulante.

Izrasla iz Odjeljenja Opće hirurgije Klinika za torakalnu hirurgiju najmlađa je Klinika Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli. Bavi se konzervativnim i operativnim liječenjem ne samo oboljenja pluća, nego i jednjaka i plućne maramice, što je čini najkompletnijom Torakalnom hirurgijom u Bosni i Hercegovini.

“Mogu, da ne budem skroman, reći da radimo procedure koje su zaživjele u svijetu prije 6-7 godina. Mi ih već uspješno primjenjujemo na našoj Klinici” kaže doktor Zlatan Alić supspecijalista torakalne hirurgije.

“S ponosom možemo reći da smo s tim nekim velikim resecijskim zahvatima na plućima započeli u 2019. godini  i imamo zapažene rezultate. Počeli smo sa resecijskim zahvatima upotrebom uniportal VATS tehnike. Počeli smo sa lobektomijama, a onda smo krenuli i bilobektomije i te, da kažemo složenije zahvate na plućima” ističe mr.med.sci. Nermin Mušanović.

U prošloj, godini pandemije na UKC-u je u okviru Opće hirurgije, obavljeno oko 170 operativnih zahvata iz domena torakalne hururgije, što je bilo na nivou 2019. godine. U 90% slučajeva radi se o malignim tumorima. Izdvajanje kao zasebne discipline sada ovim stručnjacima otvara mogućnost za dodatni razvoj.

“Torakalna hirurgija je u razvijenim zemljama već dugo samostalna disciplina i mislim da će odvajanje torakalne hirurgije doprinijeti da se svi kadrovi koji rade na Torakalnoj hirurgiji  još bolje usavrše u svom poslu, da budu što efikasniji. Jednostavno mi ćemo se sad baviti samo i isključivo našom patologijom, koje zaista ima u velikom broju. Mislimo da ovaj način otvara i mogućnost da primamo nove mlade ljude, a to je najbolji način da se ova hirurška disciplina podigne na još jedan viši nivo” kaže doc.dr.med.sci. Nusret Ramić, načelnik Klinike za torakalnu hirurgiju UKC-a u Tuzli.

Dobar start Klinici za torakalnu hirurgiju omogućava činjenica da imaju relativno mlad kadar. Među šest ljekara su dvojica specijalizanata.

“Mogu da kažem da sam prije svega zadovoljan svojim kolegijem stare Klinike, sada i nove Klinike. Dobio sam punu podršku u smislu aktivnog angažmana u radu kako u odjeljenskim poslovima tako i u opreativnim zahvatima” kaže doktor Maid Omerović, specijalizant opće hirurgije, koji se u budućnosti vidi kao supspecijalista za torakalnu hirurgiju.

Nivo koji je dostignut u oblasti torakalne hirurgije na Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli u temelju ima stalnu edukaciju i usavršavanje. Nažalost, pandemija je dijelom usporila taj proces, pa se i na novoosnovanoj Klinici za torakalnu hirurgiju nadaju što skorijem otvaranju mogućnosti za više susreta i saradnje s kolegama iz Evrope i svijeta.

Pročitajte...