Lukavac: Javni poziv za podsticaje u poljoprivredi

Općina Lukavac raspisuje Javni poziv za predaju prijava za ostvarivanje prava na podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji iz Budžeta Općine Lukavac subvencioniranjem kamata na kreditna sredstva kod Razvojne banke FBiH za 2018.godinu. Javni poziv  14.11.2018. godine i ostaje otvoren do 29.11.2018. godine.Općina Lukavac je u Budžetu za 2018. godinu predvidjela finansijska sredstva za subvencioniranje kamata na kreditna sredstva u okviru podsticaja poljoprivrednoj proizvodnji u iznosu od 40.000KM .Početkom septembra 2018. godine potpisan je Ugovor o formiranju namjenskog depozita sa Razvojnom bankom FBiH a na osnovu tog Ugovora Općina Lukavac je donijela Odluku o kriterijima za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji.Pravo na korištenje subvencija kamata imaju fizička lica, obrtnici i pravna lica koja se bave poljoprivrednom djelatnošću sa sjedištem/prebivalištem na području općine Lukavac.Minimalan iznos kredita po korisniku može iznositi 50.000KM a maksimalan iznos 250.000KM.

Pročitajte...