Manji broj upisane djece u prve razrede Osnovne škole TK

Ove godine u Tuzlanskom kantonu u prve razrede osnovne škole upisano je 3.906 učenika, 100 učenika manje u odnosu na prošlu godinu. Sve više mladih, ali i kompletnih porodica napušta Bosnu i Hercegovinu. Problemi se javljaju kada vidimo da svake godine imamo malo upisane djece u prve razrede osnovnih škola.

Sve manji broj upisane djece u prvi razred osnovne škole postaje zabrinjavajući problem. Samo ove godine upisano je 100 učenika manje u odnosu na predhodnu godinu.

Fahreta Brašnjić, ministrica obrazovanja i nauke TK

“ ove školske godine upisano je 3.906 učenika kada su u pitanju prvi razredi osnovnih škola, što je u suštini 100 učenika manje u odnosu na predhodnu godinu, većina općina, odnosno gradova je zabilježila pad u upisu broja učenika tek jedan mali broj općina je zabilježio porast što je u suštini evo neznatno i na kraju  imamo rezultat da je je 100 učenika manje u odnosu na predhodnu školsku godinu”.

 Kada se smanjuje broj učenika u osnovnim školama, to je simbol gašenja života, napuštanja i odlaska u druge prosperitetnije dijelove svijeta.

Srđan Vukadinović, sociolog

“ dva su čini mi se ključna razloga za ovo često navodimo da su to društveno ekonomski uslovi i jesu, ali je pitanje jesu li bitni od ovoga drugog što ću reći a to je nezadovoljstvo društvenim ambijentom koji postaje u bosanskohercegovačkom društvu”.

Prema riječima prof. Vukadinovića, stanje u Tuzlanskom kanotonu je nestabilno. Nesiguran ambijent za život, kako mladih koji završavaju fakultete i ne pronalaze posao u struci, tako i za porodice koje, svojoj djeci žele bolju i ljepšu budućnost.

Srđan Vukadinović, sociolog

“najpogubnija pojava danas u bosanskohercegovačkom društvu kada se smanjuje broj prije svega upisanih učenika jer oni čine život oni su budućnost ove zemlje i ovog društva “.  

Profesor Vukadinović je naglasio kako  treba stvoriti ambijent koji će biti stabilan i dati povjerenje ljudima koji imaju namjeru da idu iz zemlje, da promijene odluku gradeći tako karijeru u svojoj domovini.

Pročitajte...