Međunarodni aerodrom Tuzla zbog smanjenog obima letova, pada broja putnika suočen sa finansijskim teškoćama

Međunarodni aerodrom Tuzla nije radio 75 dana. Gubitak za taj period iznosi milion i 218 hiljada maraka. Imajući u vidu da je Vlada kantona na ime pomoći doznačila 330 hiljada maraka, a Vlada Fderacije 465 hiljada maraka, aerodrom je u minusu oko pola miliona maraka. S obzirom da, zbog provođenja higijensko-epidemioloških mjera i kontrole putnika u pojedinim zemljama, Wizair ukinuo letove ka austrijskiim zračnim lukama, potom Bildu u Danskoj, a uskoro u prema jenoj njemačkoj zračnoj luci, ne mogu se očekivati pozitivni finansijski rezultati poslovanja Međunarodnog aerodroma Tuzla. Plate zaposlenicima su manjene za 20 posto, a kako bi se mogle provesti nužne higijsneko-epidemiološke mjere na aerodromu će se plaćati i taksa od dvije marke.

Pročitajte...