Međunarodni dan rijeke Save skreće pažnju na njene ekološke vrijednosti

Međunarodna komisija za sliv Save, kao primjer regionalne saradnje, organizator je ovogodišnje manifestacije obilježavanja Dana rijeke Save.

U saradnji s hidrometeorološkim službama članica Okvirnog sporazuma o slivu Save, simbolično su postavljene oznake visokih voda na odabranim lokacijama u sve četiri zemlje – Sloveniji u Polhovem Gradcu na mostu na rijeci Božna, Hrvatskoj u Slavonskom Brodu na hidrološkoj stanici na šetnici uz Savu, u Srbiji na Savskom pristaništu u Beogradu. U BiH, oznake visokih voda postavljene su na dvije lokacije – na Gradskom mostu u Maglaju i Modriči na zgradi mjesne zajednice. Riječ je o gradovima koji su pretrpjeli velike štete u majskim poplavama 2014. godine.

– Od tada do danas rekonstruirani su svi zaštitni vodni objekti uz Savu oštećeni u poplavama 2014., uspostavljeni prognozni modeli na Uni, Sani, Bosni, Vrbasu i uskoro na Drini. Imamo prognozni model za sliv Save kao platformu koja uključuje prognozne modele četiri države. Time su stvorene mogućnosti pravovremene akcije u slučaju nailaska velikih voda – ističe šef Sektora za upravljanje vodama Agencije za vodno područje rijeke Save Almir Prljača.

Međunarodni dan rijeke Save, 1. juni, obilježava se od 2007. godine. Cilj je skrenuti pažnju na njene ekološke vrijednosti, privredni potencijal te očuvanje kulturnog naslijeđa savskog kraja.

Bosna i Hercegovina, Slovenija, Hrvatska i Srbija potpisnice su Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save, Crna Gora sarađuje na bazi Memoranduma o razumijevanju. Protokoli uz Okvirni sporazum u kojima su ugrađene direktive EU, održivo upravljanje vodama i hitnim situacijama – temelji su prekogranične saradnje čiji je cilj unaprijediti održivi razvoj u slivu Save, saopćeno je iz Agencije za vodno područje rijeke Save.